metoda Vojty

Metoda Vojty to neurokinezjologiczna metoda rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży.
Koncepcja tej rehabilitacji została opracowana przez czeskiego neurologa dziecięcego prof. Vaclava Vojtę (1917-2000) w celu wczesnego diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych u niemowląt.


W przypadku stwierdzenia w czasie badania dziecka, odchyleń od normy prawidłowego rozwoju ruchowego, wczesne zastosowanie stymulacji metodą Vojty pozwala na niedopuszczenie do rozwoju patologicznych wzorców ruchowych, a przynajmniej do zminimalizowania ich skutków.
Dzięki tej metodzie nie tworzymy czegoś nowego. Mobilizujemy nieuszkodzone części struktur mózgowych do zbudowania nowych i prawidłowych połączeń nerwowych, dzięki plastyczności mózgu dziecka.


W globalnym wzorcu odruchowego pełzania i odruchowego obrotu zawarte są wszystkie częściowe wzorce ruchu, jakich używa zdrowe niemowlę w procesie rozwoju ontogenetycznego. Są to m.in. funkcje podporowe kończyn górnych i dolnych, funkcje chwytne, izolowany ruch głowy.
W trakcie terapii odruchowej lokomocji wykorzystuje się zakodowane genetycznie wzorce ruchowe, których wyzwolenie daje lepsze możliwości ruchowe, a ich utrwalenie niweluje wzorce zastępcze – patologiczne i kompensacyjne.


W metodzie Vojty dąży się do zmiany ustawienia kręgosłupa, czyli organu osiowego, poprzez wpływanie na jego muskulaturę autochtoniczną, niezależną od naszej woli. Ma to na celu poprawę funkcji posturalnych i wszystkich wzorców motoryki spontanicznej.


Skontaktuj się z naszymi specjalistami stosującymi metodykę Vojty.