logopeda i neurologopeda

Z pomocy neurologopedy warto skorzystać, kiedy dziecko:

 • ma wady wymowy,
 • ma opóźniony rozwój mowy mówi niewyraźnie, mało i niechętnie,
 • jest z tzw. grupy ryzyka, czyli z trudnościami okołoporodowymi, urodzonym przedwcześnie, urodzonym z ciąży o nieprawidłowym przebiegu,
 • nie potrafi ssać piersi,
 • ma problemy z gryzieniem, żuciem, połykaniem lub preferuje tylko niektóre pokarmy, nie lubi gryźć twardych pokarmów,
 • rozwija się w opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • ma zaburzenia neurologiczne,
 • ma zaburzenia mowy spowodowane przez zespół genetyczny,
 • nieprawidłowo oddycha,
 • nadmiernie się ślini,
 • ma często otwartą buzię i najczęściej oddycha ustami,
 • nie rozumie mowy i nie wykonuje prostych poleceń,
 • nie nawiązuje kontaktu,
 • w wyniku wypadku,
 • zatrucia itp. utraciło mowę,
 • ma dysleksję,
 • dysortografię,
 • wymaga terapii motoryki Małek i terapii ręki.

W Przychodni OŁTASZYNEK prowadzimy terapie neurologopedyczne i logopedyczne, w ramach których realizujemy:

 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego czy zespołami genetycznymi,
 • diagnozę i terapię dzieci z tzw. grupy ryzyka,
 • diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia i połykania,
 • diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • diagnozę i terapię wad wymowy (m. in.: seplenienia, rotacyzmu, betacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej...),
 • terapię dysleksji rozwojowej i dysortografii,
 • terapię dysgrafii z elementami terapii ręki,
 • konsultacje oraz warsztaty dla rodziców.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami