terapia NDT Bobath

Neurorozwojowa koncepcja NDT BOBATH skierowana jest do wcześniaków, niemowląt oraz dzieci starszych. Nieinwazyjny charakter terapii pozwala na stosowanie jej od pierwszych dni życia dziecka.

Terapię NDT BOBATH rozpoczynamy jeszcze zanim reakcje patologiczne nie rozwiną się we wzorce nieprawidłowe. Należy pamiętać, że plastyczność mózgu jest największa w pierwszym roku życia człowieka.

Podczas terapii NDT BOBATH dostosowujemy tempo i intensywność do możliwości fizycznych dziecka. Tak, aby zajęcia były dla malucha przyjemnością oraz w taki sposób, który mu umożliwi samodzielne wykonanie ruchu.

Terapia NDT BOBATH adresowana jest do dzieci, u których wykryto:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • asymetrię ułożeniową,
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • zespoły genetyczne, 
 • wcześniactwo, 
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • choroby metaboliczne, 
 • zaburzenia ortopedyczne,
 • rozszczep kręgosłupa, 
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • kręcz szyi,
 • wady postawy,
 • inne nieprawidłowości.

Zapraszamy na konsultację.