terapia integracji sensorycznej SI

Integracja sensoryczna ma na celu pomóc dzieciom, które wykazują problemy związane z własnym światem zmysłów, przez co ich odbiór rzeczywistości jest zaburzony.


Okazuje się, że to, co dla przeciętnej i zdrowej osoby jest normalne, dla dziecka z zaburzonym przetwarzaniem informacji sensorycznych, może okazać się bardzo trudne. Przerwy w szkole, sztuczne/naturalne oświetlenie, muzyka w radiu i telewizji, ton głosu itp., mogą sprawiać zaburzenia percepcji, uwagi i procesów poznawczych. Podobnie jak inne bodźce ze świata zewnętrznego, które występują w zbyt dużym nasileniu, takie jak: hałas zatłoczonej ulicy, zbyt intensywne lub za słabe światło, ostre zapachy, głośne krzyki czy dźwięki urządzeń i maszyn. Niektóre dzieci są nadwrażliwe na tego typu stymulacje, które przyczyniają się u nich do przeciążeń sensorycznych.


Terapia Integracji Sensorycznej (Sensory Integration – SI) wykorzystuje system powtarzalnych ćwiczeń, które stopniowo pomagają dziecku adaptować się do różnego rodzaju czynników sensorycznych.
Osoba poddana terapii, przyzwyczaja się do bodźców i nie reaguje już na nie, tak jak wcześniej. Terapia SI wprowadza dzieci do współczesnego świata wielu stymulantów sensorycznych w sposób uporządkowany i powtarzalny. Według terapeutów, dzięki tej metodzie osoba poddana terapii, może z czasem normalnie funkcjonować wszędzie tam, gdzie wcześniej stanowiło to problem.
Dziś wiemy, że mózg człowieka rozwija się przez cały czas - od czasu narodzin do wczesnej dorosłości i że jest bardzo plastyczny, co pozwala przystosowywać mu się do nowych sytuacji i okoliczności, nie tylko we wczesnym okresie rozwoju.


Teoria terapii Integracji Sensorycznej odnosi się do wiedzy i badań związanych z neuropsychologią, coraz więcej pojawia się badań na temat jej skuteczności, nie tylko w przestrzeni zmysłów, ale i w procesach poznawczych. Dlatego jej zwolennicy twierdzą, że pomaga ona również uczyć się i skutecznie kierować uwagą.


Terapia SI jest przeznaczona głównie (choć nie tylko) dla dzieci z orzeczeniem lub zagrożeniem zaburzenia rozwoju, takim jak: ADHD, spektrum autyzmu czy dyspraksja. Wielu terapeutów zaleca ją także w przypadku zaburzeń zachowania, słabych wyników w nauce oraz jako wspomaganie rozwoju. Może być ona także stosowana u małych dzieci, które wykazują oznaki opóźnienia rozwojowego czy u osób niepełnosprawnych.


Co istotne terapia Integracji Sensorycznej SI często stanowi świetną zabawę dla dzieci. Doświadczanie świata poprzez zabawy na huśtawkach, ściankach wspinaczkowych, przy muzyce i efektach świetlnych oraz poprzez gry z figurami różnych rozmiarów, tekstur i ciężkości, gdzie łączy się materiały plastyczne, jak np. glinę z olejkami eterycznymi. Terapeuta stopniowo sprawia, że działania te są coraz to bardziej wymagające i skomplikowane, nie tracąc na swojej atrakcyjności. Jest to bardzo popularna i chwalona forma terapii dostępna dla dzieci, zarówno w naszym kraju, jak i zagranicą.


Należy pamiętać, że pojedynczy objaw nie jest jeszcze wskaźnikiem występowania deficytów integracji sensorycznej.  Jednak jeśli będzie ich więcej, może być to wyznacznikiem przeprowadzenia diagnozy, na podstawie której dobiera się program terapii indywidualnej w gabinecie SI.


W Przychodni OŁTASZYNEK prowadzimy zarówno diagnozę, jak i terapię Integracji Sensorycznej SI. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz profesjonalnie wyposażoną sale i odpowiednią jakość sprzętów.

Diagnoza integracji sensorycznej prowadzana jest na trzech spotkaniach po 40min. Rodzic/ opiekun otrzymuje diagnozę integracji sensorycznej do 14 dni od ostatniego spotkania.


Zapraszamy do kontaktu